Over DJdrops.nl

DJdrops.nl is vrij nieuw op de markt van Jingles, maar bezit wel heel veel jaren ervaring met radio maken en radioproducties. We denken te weten hoe radio aantrekkelijk en herkenbaar voor je luisteraar moet klinken. Dat geldt uiteraard ook voor je “tools”. En dat blijft altijd in ons hoofd zitten bij het creëren van radioproducties, zoals jingles, sweepers etc..

Vooralsnog is DJdrops.nl gestart als nevenactiviteit. Hiernaast hebben we een full time baan. Daarom is DJdrops.nl overdag vrijwel niet telefonisch bereikbaar. Je kunt het beste contact opnemen via Whats App of e-mail.

Verder streeft DJdrops.nl ernaar om een zo goed mogelijk product aan jou te leveren, voor een zo scherp mogelijke prijs. Ontwikkelingen gaan snel dus ook wij blijven leren en onszelf ontwikkelen!

Pulpos
DJdrops.nl is een activiteit van Pulpos en geregistreerd bij de KVK Haaglanden onder nummer: 27259671.

Betalingen gaan bij DJdrops.nl (met een factuur) met name via het sturen van een zogenaamde Tikkie. Dit doen we als de bestelling ontvangen, gecontroleerd en duidelijk is.

Heb je geen Tikkie app of wil je niet op deze manier betalen, dan kan er ook gekozen worden om het betreffende bedrag over te maken op onze bankrekening. Waarschijnlijk is er dan wel wat vertraging. Hiervoor vragen we je begrip.

Voor betaalbare jingles voor lokale- regionale of radio-omroepen/radiostations en online radio’s in optimaforma.

DJdrops.nl is een activiteit van Pulpos | Pijnacker, Zuid Holland | WhatsApp: +31 653 90 32 84 | Info@djdrops.nl | KvK haaglanden: 27259671 | Btw nummer: NL174913552B01 | KNAB Bank: NL80 KNAB 0504 1789 54 |

Linkpartners